WNIOSKI GRANTOWE

W regulaminie WDS widzieliście zapewne informację o grantach. W przypadku chęci aplikacji o środki grantowe albo środki odpowiadające środkom grantowym pierwszą propozycję wypełnionego, kompletnego wniosku należy złożyć minimum 14 dni przed terminem składania wniosku. Pomagamy także w samym opracowaniu wniosków – tak merytorycznym jak i finansowym, oraz w ich rozliczaniu projektów.

Pisząc projekt weźcie pod uwagę, że najistotniejszy jest opis projektu i jego uzasadnienie.Należy wyraźnie wskazać:
  • kto skorzysta na projekcie
  • jakie korzyści przyniesie projekt dla jakich grup odbiorców
  • jakie będą efekty (krótko i długofalowe)
  • dlaczego taki projekt należy przeprowadzić i dlaczego powinien dostać dofinansowanie
  • zobowiązania ludzi (ich wkład) musi być widoczny w projekcie
  • co po kolei będzie zrobione
  • można wpisać jakie darowizny już otrzymywano
Ponieważ wnioskodawcy biorą pod uwagę wcześniej rozliczone wnioski, partnerstwa i uzyskane dotacje, musicie wiedzieć, że z powodzeniem pozyskaliśmy i rozliczyliśmy środki z: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminy Wrocław, Fundacji PZU, Fundacji MBanku.
Procedujemy także wniosku w Fundacji KGHM, Fundacji PGE i Investparku.
Jeśli macie pytania w sprawie grantów piszcie na wds@manus.pl
0
Faktur rocznie
0
Wspieranych projektów
0
członków zespołu