Finansowanie i rozliczanie podmiotów studenckich w Fundacji MANUS

Fundacja Manus to organizacja, ktora została powołana w 1995 przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej. Od tego czasu jesteśmy zawsze wszędzie tam, gdzie studenci potrzebują pomocy. Szczególnym obszarem naszej aktywności jest wsparcie działalności studenckiej.

Na tej stronie internetowej znajdziesz zasady i procedury obowiązujące przy obrocie środkami finansowymi w Fundacji MANUS. Została ona stworzona z myślą o podmiotach studenckich, które korzystają ze wsparcia przy rozliczaniu składek członkowskich, opłat za swoje wydarzenia bądź współpracy ze sponsorami. Naszym celem jest umożliwienie organizacji coraz większych wydarzeń oraz coraz bardziej skomplikowanych projektów przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i profesjonalizmu w rozliczeniach.

Jeśli macie pomysły, jak jeszcze Fundacja Manus może Wam pomóc napiszcie na wds@manus.pl. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was!

W imieniu zespołu Fundacji Manus,


Prezes Zarządu Fundacji Manus

O Fundacji

Fundacja MANUS założona w 1995 roku z inicjatywy Samorządu Studenckiego zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem społeczności Politechniki Wrocławskiej. Działamy zarówno dla ogółu studentów (prowadząc Studencki Bank Stancji Instancje.pl, organizując Akademickie Targi Pracy, sprzedając najkorzystniejsze ubezpieczenia, prowadząc poradnię prawną), ale także dla osób zorganizowanych w kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury oraz oczywiście w Samorządzie Studenckim.

Do wydarzeń skierowanych dla osób zaangażowanych w działalność studencką należą: Dni Aktywności Studenckiej i Szkoleniowe Forum Aktywności Studenckiej. Prowadzimy także Wsparcie Działalności Studenckiej. Właśnie w ramach tej ostatniej agendy zajmujemy się zarówno konsultacjami i wsparciem merytorycznym dla realizowanych przez Was projektów, poszukiwaniem źródeł finansowania w konkursach i grantach spoza Politechniki, jak i rozliczaniem środków finansowych, które podmioty studenckie wypracowują poprzez zbiórkę pieniędzy, wykonywanie usług, umowy sponsorskie czy darowizny.

W czym możemy Ci pomóc?

Pomagamy prawdopodobnie ze wszystkim, z czym spotkacie się w działalności studenckiej. Nasze wsparcie pojawia się głównie w trzech obszarach: merytorycznym, organizacyjnym oraz rozliczeniowym. Na tej stronie skupiamy się na obsłudze rozliczeniowej. Ze spraw finansowych, którymi się regularnie zajmujemy można wyróżnić:

  • umowy sponsorskie,
  • umowy partnerskie,
  • zbiórka wpłat od uczestników wydarzenia,
  • obsługa dokumentów rozliczeniowych (faktury, umowy cywilnoprawne)