O FUNDACJI

Fundacja MANUS założona w 1995 roku z inicjatywy Samorządu Studenckiego zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem społeczności Politechniki Wrocławskiej. Działamy zarówno dla ogółu studentów (organizując Akademickie Targi Pracy, sprzedając najkorzystniejsze ubezpieczenia, prowadząc sklep internetowy pozwalający na identyfikację społeczności PWr), jak i dla osób zorganizowanych w kołach naukowych, organizacjach studenckich, agendach kultury oraz w organach Samorządu Studenckiego.

Głównym obszarem naszych działań jest Wsparcie Działalności Studenckiej. Zajmujemy się zarówno konsultacjami i wsparciem merytorycznym dla realizowanych przez Was projektów, poszukiwaniem sponsorów i źródeł finansowania w konkursach i grantach poza Politechniką, a przede wszystkim rozliczamy środki finansowe, które podmioty studenckie pozyskują i wydatkują na swoje projekty. Dlatego właśnie powstała strona rozliczenia.manus.pl!

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Pomagamy prawdopodobnie ze wszystkim, z czym spotkacie się w działalności studenckiej. Nasze wsparcie pojawia się głównie w trzech obszarach: merytorycznym, organizacyjnym oraz rozliczeniowym. Na tej stronie skupiamy się na obsłudze rozliczeniowej. Ze spraw finansowych, którymi się regularnie zajmujemy można wyróżnić:

  • umowy sponsorskie,
  • umowy partnerskie,
  • zbiórka wpłat od uczestników wydarzenia,
  • obsługa dokumentów rozliczeniowych (faktury, umowy cywilnoprawne)
  • wsparcie merytoryczne projektów grantowych
  • rozliczenia projektów grantowych
0
Faktur rocznie
0
Wspieranych projektów
0
członków zespołu