Powinien być zgodny ze wzorem dostępnym w biurze Fundacji.