Obsługa wpływów od uczestników wydarzeń do Fundacji

Fundacja MANUS ma możilwość organizacji wpłat uczestników (tj. opłat za bilety, itp.) na dwa główne sposoby – poprzez łatwy w obsłudze portal Polibudka.pl oraz wymagające więcej pracy ze strony Organizatora jak i Fundacji przelewy bankowe. Sposób wpłat ustalany jest na spotkaniu z osobą prowadzącą spotkanie wdrożeniowe – poniżej możesz znaleźć opis tych dwóch sposobów.

Polibudka.pl

Najwygodniejszy obecnie sposób obsługi wydarzeń – na stronie polibudka.pl znajdziesz specjalną podstronę WYDARZENIA, na której można prowadzić również sprzedaż biletów wstępu na organizowane przez Ciebie wydarzenie. Sprzedaż jest w pełni zautomatyzowana i znacznie łatwiejsza w obsłudze przez Organizatora. Uczestnicy dokonują płatności poprzez natychmiastowy przelew internetowy/płatność kartą. Sprzedaż poprzez portal nie wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz Fundacji, natomiast jest obarczona prowizją dostawcy usługi płatności online.

Przelewy

Osoby wpłacające pieniądze przelewem powinny przesłać potwierdzenie przelewu (w PDF) na adres wplaty@manus.pl (jest to niezbędne w celu sprawnego uzupełnienia arkusza wpłat dla projektu).
Tytuł przelewu, konto, kwota oraz okres, w jakim będą przyjmowane wpłaty na konto, muszą zostać ustalone z przedstawicielem Zarządu Fundacji. Jeżeli uczestnicy Waszej akcji zaczną wpłacać pieniądze na różne konta należące do Fundacji z użyciem niejednolitych nazw przelewów, pieniądze zostaną zaksięgowane, jednak nie będziemy w stanie w sprawny i jednoznaczny sposób przypisać ich do Waszego Projektu.

Faktury dla Uczestników

Fundacja, jako podmiot gospodarczy może również wystawiać faktury partnerom organizacji lub uczestnikom wydarzeń. W przypadku niektórych wydarzeń organizowanych w ramach WDS, opłatę za uczestnictwo uiszczają pracodawcy, wymagając faktury. Zapotrzebowanie na taki dokument księgowy należy zgłosić przed rozpoczęciem projektu, a potrzebę wystawienia konkretnego dokumentu należy zgłosić na min. 3 dni robocze wcześniej poprzez przesłanie następujących danych:

1)      data sprzedaży (data wykonania usługi – w przypadku konferencji jest to data odbywania się jej) oraz data, z jaką dokument ma być wystawiony (nie ma możliwości wystawiania faktur z datą wsteczną),

2)      pełna nazwa firmy, na którą wystawiamy dokument wraz z adresem i NIP-em,

3)      za co wystawiamy dokument – nazwa usługi/towaru,

4)      kwota netto lub brutto,

5)      forma i termin płatności, np. przelew 14 dni.

6)     informacja, czy FV mamy wysłać mailem czy przesłać wersję papierową? W przypadku przesłania wersji papierowej należy podać również adres wysyłki (często różny od adresu firmy)