Umowy sponsorskie

Procedura podpisania umowy sponsorskiej

  1. Organizacja ustala ze sponsorem zasady współpracy – tj. ustala wszelkie szczegóły dotyczące wymiany środków i usług. W przypadku takich chęci, w procedurze mogą brać udział przedstawiciele Fundacji MANUS, w celu świadczenia pomocy zarówno formalnej jak i merytorycznej.
  2. Organizacja przygotowywuje umowę na podstawie wzoru umowy otrzymanej z Firmy lub Fundacji MANUS.
  3. Umowa konsultowana jest przez dział prawny Firmy oraz Fundację MANUS – umowę należy przesłać na adres umowy@manus.pl
  4. Umowa po zaakceptowaniu przez obie strony jest drukowana oraz podpisywana przez jedną ze stron, która wysyła ją do drugiej pocztą lub kurierem. Umowa w Fundacji trafia do rejestru umów, a po podpisaniu przez drugą ze stron jeden z egzemplarzy odsyłany jest do nadawcy. Jeden egzemplarz zawsze przechowywany jest w Fundacji.
  5. Zgodnie z ustalonymi w Umowie Warunkami, przez Fundację lub obie ze stron wystawiana jest faktura przelewowa oraz wysyłana na odpowiedni adres. Faktury wystawiane przez obie ze stron opisane są w kolejnym podpunkcie.

Faktury

Faktury kompensaty wystawiane są w przypadku świadczeń barterowych. Wzajemnie wystawione faktury przesyłane są pomiędzy Firmą a Fundacją, najczęściej poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za współpracę z Partnerem ze strony Organizacji.

Osoba kontaktowa w umowie

W umowach podpisywanych przez Fundację występuje reprezentacja łączna Fundacji, której wzór znajduje się w plikach do pobrania. Ponadto do umów dodawana jest osoba z Organizacji, która odpowiada za kontakt z Partnerem.

Umowy ze szczególnymi paragrafami

W niektórych umowach pojawiają się szczególne zapisy – przykładem jest przekazanie Partnerowi zdjęć oraz ich majątkowych praw autorskich. W przypadku takich zapisów, osoba z Organizacji wykonująca zdjęcia podpisać musi umowę przekazującą Fundacji prawa do nich. Na podstawie wcześniejszej umowy podpisanej w imieniu Organizacji z Partnerem, Fundacja MANUS przekazuje partnerowi umowę podpisaną z fotografem. Jej wzór znajduje się w plikach do pobrania.