Pozostałe

Alkohol

Fundacja nie rozlicza wydatków na alkohol.

Tytoń

Fundacja nie rozlicza wydatków na tytoń.

Paliwo

Ze względu na obostrzenia dotyczące zakupu paliw w Fundacji, każdorazowo chęć rozliczenia paliw należy zgłosić do Kierownika Biura Fundacji i uzyskać od niego informacje dot. sposobu rozliczenia paliwa.