Nawiązanie współpracy

Spotkanie wdrożeniowe

Fundacja działa na rzecz podmiotów zarejestrowanych w rejestrze Rektora Politechniki Wrocławskiej. Przed rozpoczęciem współpracy należy umówić się z przedstawicielem Fundacji (członkiem zarządu) i ustalić, jak możemy pomóc i co będzie należało do naszych zadań w ramach współpracy. W tej sprawie należy napisać maila na wds@manus.pl Ważne jest, aby przed rozpoczęciem wspólnych działań ustalić, w jaki sposób będziemy się rozliczać.

Fundacja podpisuje z podmiotami studenckimi porozumienie. Mogą je podpisać władze organizacji, które zostały wybrane zgodnie z regulaminem lub statutem uczelnianej organizacji studenckiej i zostały zgłoszone do Działu Studenckiego. Ze strony Fundacji porozumienia podpisujemy zawsze przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

W porozumieniu opisujemy przedmiot porozumienia, czyli jaki projekt będziemy wspierać lub rozliczać oraz jakie są obowiązki organizacji, a jakie Fundacji. Przy małych projektach, jednorazowej współpracy, porozumienie może być zastąpione “szczegółami ustaleń” przesłanymi na e-maila z Fundacji i zaakceptowanymi przez przedstawiciela organizacji.