Funkcyjne adresy e-mail w Fundacji oraz ich tytuły

Maile funkcyjne w Fundacji

W celu przyspieszenia obsługi Waszych spraw, polecamy trzymać się wysyłania korespondencji na poniższe adresy e-mail:

  • finanse@manus.pl – wszystkie sprawy związane z pieniędzmi zgromadzonymi w Fundacji: informacje o zaliczkach, pytania i prośby o wystawienie faktur, itp. (tylko sprawy związane z finansami)
  • wplaty@manus.pl  – wszystkie informacje związane z wpłatami np. od uczestników.
  • wds@manus.pl – kontakt z zespołem zajmującym się Wsparciem Działalności Studenckiej (merytorycznie, organizacyjnie, nie finansowo).
  • umowy@manus.pl – kontakt z osobami odpowiedzialnymi za podpisywanie umów w imieniu Fundacji (doradztwo, sprawdzenie i podpisanie)
  • bp@manus.pl – kontakt w sprawie promocji projektów studenckich przez Fundację
  • imie.nazwisko@manus.pl – kontakt indywidualny z członkami zarządu.

Tytuły maili

W celu ułatwienia szeregowania Waszych spraw oraz łatwiejszego ich odszukania, w przypadku Waszych pytań, prosimy o używanie prefixów z maila po spotkaniu wdrożeniowym w prowadzeniu korespondencji z Fundacją.

Przykładowy temat maila: [WG] Umowa z partnerem – ostateczna wersja

Użycie słowa ważne, caps lock’a czy wykrzykników nie zmienia terminu obsłużenia zapytania do Fundacji – wszelkie sprawy prowadzone są wg zasady First In, First Out (FIFO) – sprawy, które wpłynęły jako pierwsze, jako pierwsze otrzymają odpowiedź.