Bilansowanie podatku VAT w Fundacji MANUS

Co to znaczy, że VAT może się zbilansować?

Jeśli wystawiamy jakiejś firmie fakturę (tzw. faktura sprzedażowa) za Wasze usługi to jest na niej kwota netto i&nbspbrutto. Kwota brutto zawiera podatek (0, 5, 8 lub 23% w zależności od tego, jaki to typ działalności- głównie 23%), który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, (czyli na Waszym koncie pozostaje tylko kwota netto). Jeśli jednak przyniesiecie faktury za zakupy (kosztowe) w ustalonym okresie, w którym została przez nas wystawiona faktura, to VAT z tych faktur się bilansuje i nie trzeba aż tyle odprowadzać do US.

Przykład

Wystawiamy fakturę 5 października na 23% VAT na 1500 zł netto za Wasze usługi na rzecz Gminy Wrocław -> brutto wynosi ona 1845 zł, więc 345 zł VAT jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, ale jeśli przyniesiecie w ustalonym okresie faktury zakupowe łącznie na 1845zł brutto z 23% VAT (1500 netto) to już 345 zł VAT może się zbilansować, czyli nic nie ma do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego. Trzeba uważać jeśli byłyby to faktury na 8%, bo wtedy podatek VAT wynosi 136,67 zł i tylko tyle może się zbilansować i nadal pozostaje 208,33 zł do odprowadzenia do US (345 zł – 136,67 zł = 208,33 zł).

Do bilansowania FV niezbędne jest ich terminowe dostarczanie do Fundacji. FV wystawiona w marcu a przyniesiona po terminie w lipcu nie będzie mogła być zbilansowana.

Niebilansowane usługi

Bardzo ważną rzeczą jest, że rachunki wystawiane przez kontrahentów nie są dokumentami, które można zbilansować – nie ma na nich pozycji „Kwota VAT”

Dodatkowo, zgodnie z ustawą o podatku VAT, nie wszystkie usługi można bilansować. Do wyjątków należą usługi noclegowe oraz gastronomiczne.