Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zwrotów w pełni poprawnych faktur do 10 dni roboczych. Staramy się, jeżeli faktura jest poprawnie opisana wraz z wszystkimi potrzebnymi dokumentami, aby przeprocesować ją w ciągu 5 dni roboczych. Każdy błąd ze strony składającego fakturę wydłuża ten okres, a po jego poprawieniu trafia ona na koniec, a nie początek kolejki dokumentów, które musimy obsłużyć. Pierwszeństwo mają dokumenty złożone w pełni poprawnie.