Umowy ze sponsorem -> umowy@manus.pl
Umowy zlecenie, dzieło -> finanse@manus.pl
Ogólne sprawy dot. realizacji projektu, konsultacje budżetu, pomysłów, działań, pytania o wykonalność -> wds@manus.pl
Sprawy dot. wszelkich finansów projektu innych niż konsultacja budżetu -> finanse@manus.pl
Faktury do wystawienia -> finanse@manus.pl
Pytania o dostarczone wcześniej faktury do biura -> finanse@manus.pl
Przesyłanie faktur do rozliczenia przez Fundację -> faktura@manus.pl;faktury@manus.pl <- trafiają w to samo miejsce 🙂

Coś, czego nie wypisaliśmy powyżej a dotyczy projektu -> wds@manus.pl

Dostarczenie maila na odpowiednią skrzynkę przyspiesza czas realizacji waszych działań 😉