Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Fundacji oraz Regulaminem WDS, Wspieranych mogą reprezentować osoby wskazane przez nich i  które przeszły szkolenie wdrożeniowe w Fundacji i podpisały oświadczenie o akceptacji zasad rozliczeń. Ma to na celu sprawną obsługę oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności Waszych projektów oraz środków.