Każdorazowo, kiedy wymienione na fakturze przedmioty zostały podarowane osobom fizycznym.