Jeśli faktura jest w formie papierowej, należy dostarczyć ją osobiście, w godzinach otwarcia Fundacji. W przypadku faktury elektronicznej, fakturę wraz z opisem można przesłać mailem na adres faktury@manus.pl. Wygląd i zawartość takiego maila opisuje jedno z pozostałych pytań zawartych w FAQ.