Dni liczymy od kolejnego dnia roboczego – czyli np. jeżeli złożymy dokument w poniedziałek, a dla danego typu dokumentu zakładamy, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych, to ten termin upłynie z zakończeniem czwartku.