Fakturę mailowo przesyłamy na adres faktura@manus.pl. W temat maila wpisujemy Numer faktury. Maile przesłane na inne adresy nie zostaną przyjęte, a Fundacja nie będzie o tym informować. Wiadomość powinna zawierać załącznik z fakturą w formacie pdf, opis faktury zgodnie z zasadą „Zakupiono X na potrzeby Y organizowanego przez Z”, informację o sposobie opłacenia faktury oraz w przypadku faktury opłaconej ze środków prywatnych – numer konta oraz imię i nazwisko osoby, która ma otrzymać zwrot. Brak któregokolwiek z elementów opóźni rozliczenie faktury. Maile bez treści lub bez załączników nie zostaną przyjęte, a Fundacja nie będzie o tym informować.

Należy stosować się do zasady 1 mail = 1 faktura = 1 pdf