Jeśli nie masz pewności, czy osoba, która ma pierwszy raz styczność z twoim nazwiskiem, będzie w stanie je prawidłowo przeczytać, to nie jest to czytelny podpis. Jeżeli koniecznie chcesz podpisać się w sposób inny niż jasno wskazujący na to, jak się nazywasz – obok podpisu wielkimi literami należy napisać swoje imię oraz nazwisko.