Arkusze rozliczeniowe dla organizacji F org

Opis pól arkusza

Pola:

VAT do zbilansowania – Kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT do zbilansowania w danym kwartale.

Przychody, na które oczekujemy – Kwoty netto oraz brutto odpowiadające m.in. wystawionym fakturom, w przypadku których środki nie wpłynęły fizycznie na konto Fundacji.

Środki nierozliczone w Fundacji – Kwoty netto oraz brutto uwzględnione w budżecie, w przypadku których nie zapłacono przelewem lub nie zwrócono gotówki.

Dostępne środki – kwoty netto oraz brutto środków dostępnych do wydatkowania

Osoby kontaktowe i decyzyjne – osoby uprawnione do wydawania dyspozycji wydatkowania środków

Osoby uprawnione do wglądu w zestawienie z organizacji – osoby uprawnione do wglądu w zestawienie, nie mające uprawnień do decydowania o sposobie przeznaczenia środków.